كتاب «تئوري اقتصاد خرد» نوشته سجاد فرجي ديزجي از سوي دانشكده علوم اقتصادي منتشر شد.
كتاب حاضر كه از جمله كتاب‌هاي مساله محور در زمينه اقتصاد خرد پيشرفته است در ده فصل نوشته شده كه در هر فصل به اختصار به مباحث تحليلي و نظري پرداخته شده و سوال‌هاي متعددي نيز طرح شده است.
اين كتاب براي استفاده اساتيد و دانشجويان دوره كارشناسي و نيز دوره‌هاي تحصيلات تكميلي رشته اقتصاد و رشته‌هاي مرتبط تدوين شده است.
در اين كتاب مي‌خوانيم: نظريه رفتار مصرف‌كننده، مباحث تكميلي نظريه رفتار مصرف‌كننده، تئوري رفتار توليد‌كننده، مباحث تكميلي نظريه رفتار توليدكننده، توابع هزينه، بازار رقابت كامل، انحصار كامل فروش، بنگاه رقابت انحصاري، تعادل عمومي و رفاه و مباحث تكميلي در اقتصاد رفاه.
از ديدگاه مولف، سعي شده در اين كتاب، مباحث رايج و متداول اقتصاد خرد دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در منابع معتبر خارجي آورده شده‌اند به شيوه جامع‌تر و تفصيلي‌تر و با حل مثال‌هاي مرتبط مورد بحث قرار گيرند.
«تئوري اقتصاد خرد» در 695 صفحه و با تيراژ يكهزار نسخه توسط انتشارات دانشكده علوم اقتصادي منتشر شده است.
|+| نوشته شده توسط پوریا کریمی در جمعه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۰  |
 
 
بالا